Curso efa para desempregados/as: Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade (1945h)